Zaznacz stronę

Zarejestruj się na konferencję już teraz wypełniając formularz. Skontaktujemy się z tobą niebawem!

wczesna
rejestracja

600 do 1 marca
  • protetycy słuchu
  • protetycy słuchu
dla młodych

wczesna
rejestracja

700 do 1 marca
  • Element Listy #1
  • Element Listy #3
dla
specjalistów

zarejestruj się na konferencję już teraz. link do płatności otrzymasz wkróce

Program ramowy

14 kwietnia 2023
Piątek
10:30-18:00 

Spotkanie towarzyskie od 20:30

15 kwietnia 2023
Sobota
09:00-17:30

16 kwietnia 2023
Niedziela
09:30-14:00

Bezdech senny – chirurgia live

pokazy chirurgii i omówienie techniki operacyjnej wraz z omówieniem potencjalnych powikłań


 

Bezdech senny 

Leczenie i wytyczne

Warsztaty firmowe
#1

CPAP – leczenie zachowawcze obturacyjnego bezdechu sennego

omówienie rodzajów aparatów – CPAP/AutoCPAP/BiPAP, pokaz działania oraz doboru masek – twarzowe vs nosowe

Protezy głosowe – omówienie opieki nad pacjentem z protezą głosową

Opieka ambulatoryjna nad pacjentem z protezą głosową, omówienie działania protez głosowych, pokaz wymiany protezy głosowej

Tracheotomia – wspólna dyskusja
i poszukiwanie odpowiedzi na najczęściej
zadawane pytania

podejmiemy próbę wspólnej dyskusji na tematy dotyczące opieki pooperacyjnej zarówno szpitalnej bezpośrednio po zabiegu operacyjnym jak również opieki ambulatoryjnej – w której dobie pacjent powinien zostać wypisany ?

Warsztaty firmowe
#2

Aspekty prawne i orzecznicze zaburzeń słuchu 

kryteria orzecznicze stopnia niedosłuchu, kwalifikacja przy orzekaniu o zdolności do wykonywania pracy, kryteria refundacji aparatów słuchowych, odpowiedzialność zawodowa lekarza przy diagnozowaniu i leczeniu nagłych niedosłuchów

Zapalenie ucha zewnętrznego

okiem otolaryngologa mikrobiologa i dermatologa

Bóle ucha nie pochodzące od ucha

Sesja uszna

Tympanoplastyka

Drenaże wentylacyjne:
wskazania do leczenia operacyjnego, technika zabiegu, możliwe powikłania oraz opieka pooperacyjna

Warsztaty firmowe
#3

Chirurgia nosa – FESS, Septoplastyka – pokazy zabiegów wraz z komentarzem

pokazy podstawowych zabiegów rynologicznych – endoskopowa korekcja skrzywienia przegrody nosa, otwarcie zatoki szczękowej, omówienie opieki pooperacyjnej oraz postępowanie w przypadku powikłań

Diagnostyka audiologiczna w zaburzeniach drożności trąbki słuchowej

omówienie znaczenia tympanometrii, odruchu strzemiączkowego

Narząd równowagi – diagnostyka i leczenie

omówienie roli badania videonystamograficznego (VNG) w diagnostyce zawrotów głowy

Warsztaty firmowe
#4

Sesja śniadaniowa
eat and talk

stoły dyskusyjne moderowane
Walk and talk

wspólne zwiedzanie ogrodów oraz Pałacu Branickich wraz z ekspertami oraz przewodnikiem